Masz dług w KRUKu?
Spłacaj dług w ratach i odbieraj nagrody.
Sprawdź:

Zarejestruj się na e-kruk.pl

LUB

Zadzwoń 22 777 888 99

LUB

I wszystko będzie
w porządku!

Wypełnij formularz:

Your message has successfully been sent.

Something went wrong!

* IMIĘ

* NAZWISKO

* TELEFON

* EMAIL

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez KRUK S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Nagrody są przyznawane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu firmy KRUK S.A. „Marzenia z gwarancją spełnienia”. Regulamin jest dostępny na stronie www.marzenia.kruk.eu i w siedzibie organizatora. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zadłużenie wobec wierzyciela w wysokości co najmniej 500 zł oraz spełniająca pozostałe warunki określone w Regulaminie.

*Pole obowiązkowe